Thursday, December 24, 2009

kehidupan di kmj

diapit dak MU (aku MU gak) haha

kumpulan chem race
katak(ajk), akbar(pen ktua ars2), bajau(jpp), aku(nb setiausaha), unknown
ijat(ktua ars1), aiman(ktua ars2), nal(ktua blok), bata(ktua ars3), bai(ktua ars4)

AL KINDI JUARA OLAHRAGA KMJ KALI PERTAMA